نوشته‌ها

برنامه ریزی کنکور

برنامه ریزی کنکور | برنامه ریزی کنکور ۱۴۰۱ | تعیین هدف برای درس خواندن

برنامه ریزی برای کنکور یکی از مهمترین مراحل برای سازمان دهی و یکی از ملزومات رسیدن به موفقیت در کنکور است. از مهمترین هدف های برنامه ریزی نظم دادن به کار ها و صرفه جویی در وقت است.همانطور که می دانید، کنکور سراسری یکی از مهمترین مراحل زندگی هر دان…
اردوی عید 1401

اردوی عید ۱۴۰۱ | مزایا و معایب شرکت در اردوی عید | کنکور ۱۴۰۱

اردوی مطالعاتی عید، معمولا توسط پانسیون های مطالعاتی برگزار می شود و در طی آن، دانش آموزان بر اساس یک برنامه ریزی منظم در طی روز درس میخوانند و ساعاتی را به رفع اشکال می پردازند. سالن مطالعه زمان، یکی از بهترین پانسیون های مطالعاتی تهران، قصد دارد با رعای…