نوشته‌ها

اردوی نوروزی زمان 1401

اردوی نوروز | اردوی نوروز ۱۴۰۱ | اردوی مطالعاتی نوروز ۱۴۰۱

هر ساله نزدیک به عید، دانش آموزان زیادی در پی یک موسسه کنکور و یا سالن مطالعاتی هستند که ایام را در آنجا به دور از سر و صدا ها و حاشیه های محیط سپری نمایند. آکادمی زمان تصمیم به برگزاری اردوی نوروز 1401 دارد و قصد دارد با ارائه بهترین خدمات به …
پانسیون مطالعاتی

اردوی مطالعاتی عید | ثبت نام اردوی مطالعاتی نوروز | اردو مطالعاتی VIP

اردوی مطالعاتی عید از اواخر اسفند ماه آغاز و تا اواسط فروردین ادامه دارد. هدف از این اردو ها این است که اگر در دوران نوروز مهمانی ها و حاشیه هایی که در محیط خانه وجود دارند، به شما اجازه درس خواندن نمی دهد، با ثبت نام در اردوی مطالعاتی نوروز، در سکوت…