نوشته‌ها

اردوی عید 1401

اردوی عید ۱۴۰۱ | مزایا و معایب شرکت در اردوی عید | کنکور ۱۴۰۱

اردوی مطالعاتی عید، معمولا توسط پانسیون های مطالعاتی برگزار می شود و در طی آن، دانش آموزان بر اساس یک برنامه ریزی منظم در طی روز درس میخوانند و ساعاتی را به رفع اشکال می پردازند. سالن مطالعه زمان، یکی از بهترین پانسیون های مطالعاتی تهران، قصد دارد با رعای…
اردوی نوروزی زمان 1401

اردوی عید | اردوی مطالعاتی نوروز | پانسیون مطالعاتی تهران

اردوی عید موسسه زمان، مانند سال های گذشته، با تمام امکانات و خدمات کامل، برگزار می شود. این شرایط می تواند برای همه دانش آموزانی که می خواهند از این فرصت استفاده کنند و از رقبا فاصله بگیرند، بسیار موثر و مفید واقع شود. در دوران عید، دور بودن…