کلاس های خصوصی

در جهت یادگیری متمرکز، آموزش پیشرفته یا برطرف نمودن اشکالات در دروس مختلف، دپارتمان کلاس های خصوصی زمان با همراهی دبیران مدارس برتر تهران، در ضمن کنترل کیفی کلاس های برگزار شده به ارائه خدمات در این حوزه برای دانش آموزان مقاطع دوازده گانه می پردازد.