کارگاه های فرهنگی هنری

این دپارتمان با هدفی غیر از انتفاع مالی فعالیت می کند و با برگزاری کارگاه ها و دوره هایی در زمینه های فلسفه، فرهنگ، جامعه و اقتصاد در صدد بالا بردن سطح آگاهی شهروندان جامعه ایران است.