ویزای توریستی کانادا

ویزای مولتیپل یا همان ویزای توریستی کانادا یکی از راه های ورود به کشور کانادا است این نوع ویزا در برخی از پرونده های اقامتی موجب کسب امتیاز شده و شانس اخذ اقامت کانادا را افزایش می دهد, در حال حاضر با توجه به مدت اعتبار پاسپورت ایرانیان اخذ این ویزا ۵ ساله می باشد.