مهاجرت از طریق تخصص

یکی از روش های مهاجرت از طریق تخصص می باشد.برای گرفتن اقامت از طریق تخصص متقاضی نیازمند داشتن تحصیلات دانشگاهی , دانش زبان و تجربه کاری است.پروسه مهاجرت از این طریق بسیار کوتاه و اقتصادی (کم هزینه) می باشد و اگر متقاضی موفق به اخذ اقامت کانادا شود از همان ابتدا کارت اقامت(PR) دریافت می کند.