مهاجرت از طریق برنامه استانی

روش های مهاجرت از طریق برنامه استانی این کشور متفاوت از برنامه های دیگر است.

هر استان برنامه های متنوع خاص و با هماهنگی دولت مرکزی(فدرال) جهت تامین نیرو های مورد نیاز خود از روش های مختلف از جمله اکسپرس انتری تحصیلی یا سرمایه گذاری و کار آفرینی اقدام به پذیرش افراد می کنند.

افرادی که شرایط لازم را دارند امتیازات لازم را کسب می کنند و می توانند اقامت دائم این کشور را دریافت کنند.