پانسیون مطالعاتی زمان

مرحله دوم اردوی مطالعاتی

۱۴ فروردین تا کنکور ۱۴۰۱
۸ صبح الی ۹:۳۰ شب
رفع اشکال روزانه
کلاس های خصوصی
در سالن های وی آی پی
برنامه های انگیزشی-تفریحی
پذیرایی سلف سرویس
اجرای دقیق پروتوکل های ویژه کرونا
اردوی نوروزی زمان 1401
اردوی نوروزی زمان 1401
اردوی نوروزی زمان 1401
اردوی نوروزی زمان 1401
پانسیون مطالعاتی
اردوی نوروزی زمان 1401
اردوی عید 1401
اردوی نوروزی زمان 1401
اردوی نوروزی زمان 1401
پانسیون مطالعاتی دخترانه
پانسیون مطالعاتی