پانسیون مطالعاتی

به جای تن دادن به اشکال در هم ریخته لحظه ها بر آن شدیم تا بر زمان تمرکز کنیم و جای آرامی بسازیم تا زمانی باشد برای بودن در کنار تو.
اکنون وقت آن است شکل هایی از زندگی که در سراشیبی پیری قرار گرفته جای خود را به نگاهی تازه تر دهد.
آنچنان که زنان ایرانی چون زنده یاد مریم میرزاخانی در ریاضیات,رکسانا مصلحی در ژنتیک,ماریا خرسند در آی تی, آذر نفیسی در ادبیات و … به جهان این روز‌‌‌‌هایمان حیاتی نو بخشیدند, برآنیم تا در مسیر فتح قله های علم و دانش به دستان دوشیزگان ایران به قدر وسع خویش بکوشیم.
آکادمی زمان ارائه دهنده خدمات آموزشی خاص برای دانش آموزان مقاطع دوازده‌‌‌‌گانه در کنار توست.