برنامه مهاجرتی خود اشتغالی

روش مهاجرت به صورت خود اشتغالی مختص افرادی است که در زمینه های هنری فرهنگی و ورزشی تجربه و فعالیت داشته اند.

متقاضیان باید تجربه کافی و فعالیت در کشور خود داشته باشند و از نظر سن, تحصیلات و تجربه کاری در این زمینه گزینش صورت می گیرد.