استارتاپ

این روش برنامه مهاجرت فدرالی است که منجر به دریافت اقامت کانادا می شود و برای جذب انسان های توانمند و تقویت فضای کسب و کار کانادا با ایجاد شرکت های دانش بنیان و دارای ایده های نو طراحی شده است.افراد متقاضی با توجه به ایده مورد نظر در مواردی مثل سطح زبان, دانش و سرمایه لازم گزینش می شوند.